Prateći program festivala, 25. 10.2022.

09. jun 2022.

Realizator: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd

Naziv programa: Da li ste znali o pristupačnosti u kulturi?

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka (ZAPROKUL) je republička ustanova kulture koja se 55 godina u kontinuitetu bavi naučnim, razvojnim i primenjenim istraživanjima, izradom studija i analiza u oblasti sociologije kulture i kulturne politike. 

Tokom 2021. i 2022. godine, Zavod je sproveo istraživanje o različitim dimenzijama pristupačnosti muzeja i galerija u Srbiji, na osnovu koga će prirediti sledeći edukativni program u okviru BOSIFEST-a:

  • Prikazivanja kratkog dokumentarnog filma ,,Kultura pristupačnosti“, u trajanju od 12 minuta, o kulturnoj participaciji osoba sa invaliditetom. Autorka filma je  Tamara Perić, zaposlena u Zavodu.  Film predstavlja prateći deo istoimenog istraživanja. Nakon projekcije, sledi razgovor sa učesnicima u filmu i istraživanju.
  • Pab kviz o pristupačnosti u kulturi. Zabavno-edukativni program kroz takmičenje publike festivala, podeljene u nekoliko takmičarskih timova, kroz kratke odgovore na 40 pitanja na temu pristupačnosti u sektoru kulture
  • Prezentacija rezultata istraživanja ,,Kultura pristupačnosti: istraživanje o pristupačnosti muzeja i galerija u Republici Srbiji“. Rezultate će predstaviti autorke studije Marijana Milankov, Bogdana Opačić i Bojana Subašić. 
A- A+

POZIV VOLONTERIMA

PRATEĆI PROGRAM